Mănăstirea Bistrița1 Mănăstirea Bâncoveni2 Mănăstirea Căluiu3

Festivalul – Concurs de POEZIE RELIGIOASĂ 

 

Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova a găzduit, vineri 4 decembrie 2015, cea de a IX-a ediţie a Festivalului interjudeţean de poezie religioasă.

Mai mulţi elevi de la licee şi şcoli generale din Mitropolia Olteniei au luat parte la faza finală a concursului de poezie religioasă, organizat de Fundaţia „Cuvântul care zideşte”. Şi de această dată, activitatea a promovat cu succes valorile şi tradiţia Bisericii Ortodoxe în rândul copiilor şi tinerilor. Tema “Cuvântul – cale către suflet” a fost legată de lucrarea misionară în parohie şi mănăstire.

Astfel, celor trei grupe de elevi participanţi, din ciclurile primar, gimnazial şi liceal, le-au fost sugerate mai multe cuvinte cheie de către membrii juriului, după care au fost compuse rime, aşezate mai apoi în poeziile recitate la final.

În cadrul festivalului, au fost prezentate cele 2 volume din “Albumul turistic al monumentelor istorico-religioase din județele Olt și Vâlcea”, pliante și broșuri realizate în cadrul proiectului “Turismul cultural religios din județele Vâlcea și Olt – oportunitate de promovare a identității naționale și a valorilor patrimoniului național”, cod SMIS 24269, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică.

S-a discutat despre starea de conservare a monumentelor bisericești din județele Vâlcea și Olt, evidențiindu-se elementele de unicitate ce definesc acest patrimoniu eclezial de excepție.

A fost dezbătută situația patrimoniului mobil al lăcașelor de cult din cele două județe constatându-se necesitatea demarării unor eforturi concertate în ceea ce înseamnă promovarea acestor elemente identitare autentic românești.

Tinerii elevi au punctat că sursa de inspirație pentru poezia religioasă o reprezintă și icoanele, valori patrimoniale perene într-o Europă marcată de secularism și accentuate conflicte identitare.

De asemenea, a fost prezentat ghidul “Mănăstirea Tismana – Vatră de spiritualitate și tradiție seculară pe meleaguri oltenești” în cele 3 variante (ghid standard, ghid pe hârtie pânzată și ghid pe piele), pliante și broșuri realizate în cadrul proiectului “Promovarea potențialului turistic al Mănăstirii Tismana, județul Gorj”, cod SMIS 27112, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

În cadrul dialogului s-a evidențiat caracterul unic al demersului cultural religios de promovare turistică al unui manuscris vechi ce reprezintă o mărturie istorică profundă a dezvoltării tiparului în Oltenia.

Cei prezenți au apreciat demersul de promovare al Mânăstirii Tismana și al Tetraevangheliarului Sf. Nicodim, consemnând și contribuția acestora la promovarea turistică a regiunii Sud-Vest Oltenia în context național și internațional.


http://fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro/2015_07_01_archive.html


http://fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro/2015/12/castigatorii-concursului-de-poezie-2015.html


http://www.mitropoliaolteniei.ro/?p=17041