Mănăstirea Bistrița1 Mănăstirea Bâncoveni2 Mănăstirea Căluiu3

Festival Oratoric 2017

 

 

Concursul Oratoric “Sfântul Ioan Gură de Aur”, editia a XIII-a, a avut loc în data de 8 iunie 2017 la Muzeul Centrului de restaurare, conservare patrimoniu și vizualizare din Craiova.La această ediție, ne-am bucurat de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei căruia îi mulțumin pentru sprijinul acordat și purtarea de grijă în a oferi mici daruri copiilor. 

 

Anul acesta, am lansat o provocare elevilor de gimnaziu care au răspuns cu entuziamul specific vârstei confirmându-și talentul oratoric. Participanții au avut posibilitatea de a prezenta discursuri pe o temă la liberă alegere. 

La finalul evenimentului a fost prezentat Proiectul "Turismul cultural religios din județele Vâlcea și Olt - oportunitate de promovare a identității naționale și a valorilor patrimoniului național", cod SMIS 24269, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 - Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică. Invitații au primit informații cu privire la monumente ecleziale, reprezentative din punct de vedere istoric, artistic și arhitectural, ce se regăsesc în "Albumul turistic al monumentelor istorico-religioase din județele Olt și Vâlcea".