Mănăstirea Bistrița1 Mănăstirea Bâncoveni2 Mănăstirea Căluiu3

Festivalul Oratoric “SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR”Fundația Cuvântul care zidește a organizat, în parteneriat cu  Universitatea din Craiova - Facultatea de Litere și Asociația Vasiliada, cea de a XII-a ediție a Festivalului “Sfântul Ioan Gură de Aur” - concurs interjudețean de oratorie. Evenimentul a avut loc, în data de 7 iunie 2016, la Centrul de restaurare, conservare patrimoniu și vizualizare al Facultății de Teologie din Craiova.


Festivalul își propune să ofere adolescenților oportunitatea de a învăța, a vorbi despre credința, religia și moștenirea lor creștină, de a-și îmbunătăți capacitatea de comunicare, de a-și dezvolta cunoștințele de cultură generală și abilitățile oratorice. Anul acesta, temele propuse pentru cele două secțiuni ale concursului, au fost: “Pledoarie pentru ora de religie” și “Pilda – cale spre cunoaștere”.

După susținerea discursurilor, paticipanților le-au fost prezentate cele 2 volume din “Albumul turistic al monumentelor istorico-religioase din județele Olt și Vâlcea”, pliante și broșuri realizate în cadrul proiectului “Turismul cultural religios din județele Vâlcea și Olt – oportunitate de promovare a identității naționale și a valorilor patrimoniului național”, cod SMIS 24269, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică.

Albumul, ce cuprinde informații cu privire la istoria monumentelor de cult din cele două județe, Olt și Vâlcea, a trezit interesul tinerilor oratori, care au văzut în acesta o importantă sursă de studiu în documentarea, elaborarea și dezvoltarea unui discurs.

De asemenea, a fost prezentat ghidul “Mănăstirea Tismana – Vatră de spiritualitate și tradiție seculară pe meleaguri oltenești” în cele 3 variante (ghid standard, ghid pe hârtie pânzată și ghid pe piele), pliante și broșuri realizate în cadrul proiectului “Promovarea potențialului turistic al Mănăstirii Tismana, județul Gorj”, cod SMIS 27112, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

În contextual prezentării tetraevangheliarului Sfântului Nicodim s-a punctat și rolul extraordinar pe care l-a avut cartea de cult în procesul de formare a limbii române.

S-a amintit și captul că primele tipografii au funcționat în adrul vechilor asezăminte monahale de la Râmnic, București, Buzău și Târgoviște.http://fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro/2016/04/anunt-inscrieri-concurs-oratoric-2016.html


http://fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro/2016/06/castigatori-concurs-oratoric-2016.html


http://www.mitropoliaolteniei.ro/?p=18628