Mănăstirea Bistrița1 Mănăstirea Bâncoveni2 Mănăstirea Căluiu3

Festivalul – Concurs “ICOANA – FEREASTRĂ SPRE CER”În data de 16 iunie 2016 a avut loc, la Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, ediția a X-a a Festivalului – Concurs "Icoana - fereastră spre Cer".

Evenimentul a fost organizat de Fundația Cuvântul care zidește alături de Școala Profesională Specială Craiova în baza Parteneriatului Educațional "Bucuria de a dărui" vizat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

Concursul își propune să descopere și să promoveze noi talente în domeniul picturii cu specific religios.Pentru tema propusă anul acesta, “Înălțarea Domnului”, monumentele ecleziale reprezentative din punct de vedere istoric, artistic și arhitectural, care se găsesc în zona Olteniei, au reprezentat o sursă importantă de studiu și de inspirație în desăvârșirea lucrărilor de pictură și desen.

La vernisaj, interesul copiilor și tinerilor a fost îndreptat către cele 2 volume prezentate din “Albumul turistic al monumentelor istorico-religioase din județele Olt și Vâlcea”, ce cuprind informații importante cu privire la istoria monumentelor religioase, descrierea picturilor, a tezaurului deținut de monumentele de cult, dar și imagini din cadrul acestora.

Copiilor li s-a adus la cunoștință că albumul, pliantele și broșurile au fost realizate în cadrul proiectului “Turismul cultural religios din județele Vâlcea și Olt – oportunitate de promovare a identității naționale și a valorilor patrimoniului național”, cod SMIS 24269, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică.

Invitații au admirat cele mai reprezentative edificii patrimoniale, cu potențial turistic, de pe raza județelor Vâlcea și Olt, iar iubitorii de artă eclezială au punctat câteva dintre ele pe lista “de vizitat…”.

A fost prezentat, de asemenea, ghidul “Mănăstirea Tismana – Vatră de spiritualitate și tradiție seculară pe meleaguri oltenești” în cele 3 variante (ghid standard, ghid pe hârtie pânzată și ghid pe piele), pliante și broșuri realizate în cadrul proiectului “Promovarea potențialului turistic al Mănăstirii Tismana, județul Gorj”, cod SMIS 27112, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Vechea vatră oltenească, văzută în ansamblul său, cu obiceiurile, credințele, valorile sale, cu obiectele și expresiile artistice, cu stilul de viață specific, nu trebuie lăsată să se piardă în efervescența transformărilor din zilele noastre. În cadrul discuțiilor s-a concluzionat că materialele promovate în cadrul proiectului antemenționat, au contribuit, de asemenea, la consolidarea conștinței turistului în legătură cu valoarea intrinsecă a Mânăstirii Tismana.http://fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro/2016/04/inscrieri-concurs-de-pictura-si-desen.html


http://fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro/2016/06/castigatori-icoana-fereastra-spre-cer.html


http://www.gds.ro/Actualitate/2016-06-15/craiova-festivalul-concurs-icoana-fereastra-spre-cer,-editia-x/


http://www.cvlpress.ro/16.06.2016/festivalul-concurs-icoana-fereastra-spre-cer-la-a-x-a-editie/


http://www.mitropoliaolteniei.ro/?p=18693