Mănăstirea Bistrița1 Mănăstirea Bâncoveni2 Mănăstirea Căluiu3

Festivalul – Concurs “GLAS DE ÎNGER”

Cea de a XIV-a ediție a Festivalului – Concurs “Glas de Înger” a avut loc, în data de 9 decembrie 2015, la Liceul “Charles Laugier” din Craiova.

Festivalul este organizat anual de Fundația Cuvântul care zidește și are ca scop implicarea tinerei generații în păstrarea, transmiterea și promovarea colindelor și tradițiilor autentice de Crăciun, în vederea consolidării identității culturale românești.


În cuvântul de deschiere, au fost subliniate obiectivele specifice ale acestui festival:

Totodată, au fost prezentate cele 2 volume din “Albumul turistic al monumentelor istorico-religioase din județele Olt și Vâlcea”, pliante și broșuri realizate în cadrul proiectului “Turismul cultural religios din județele Vâlcea și Olt – oportunitate de promovare a identității naționale și a valorilor patrimoniului național”, cod SMIS 24269, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică.


Pentru Fundația Cuvântul care zidește, organizarea de evenimente culturale reprezintă și o oportunitate de promovare a valorilor patrimoniului cultural national, valori pe care, de-a lungul timpului, printr-o activitate concertată, le-a adus în atenția iubitorilor de artă eclezială.

De asemenea, în cadrul festivalului a fost prezentat ghidul “Mănăstirea Tismana – Vatră de spiritualitate și tradiție seculară pe meleaguri oltenești” în cele 3 variante (ghid standard, ghid pe hârtie pânzată și ghid pe piele), pliantele și broșurile realizate în cadrul proiectului “Promovarea potențialului turistic al Mănăstirii Tismana, județul Gorj”, cod SMIS 27112, finanțat prin aceeași linie de finanțare.

În legătură cu aceste proiect s-a evidențiat caracterul exceptional, atât din punct de vedere literar cât și din punct de vedere istoric al Tetraevangheliarului Sfântului Nicodim.

S-a amintit faptul ca această mărturie istorico-literară a devenit accesibilă publicului prin intermediul finanțării nerambursabile oferite în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013.


http://fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro/2015/12/castigatorii-concursului-glas-de-inger.html


http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-12-11/craiova-festivalul-concurs-glas-de-inger,-editia-xiv/


http://www.mitropoliaolteniei.ro/?p=17078