Mănăstirea Bistrița1 Mănăstirea Bâncoveni2 Mănăstirea Căluiu3

Focus la Târgul de Turism al Olteniei

Asociația Focus Oltenia din Craiova a fost prezentă la Târgul de Turism al Olteniei, ediția a III-a, organizat în perioada 9 – 11 martie 2018 la Centrul Multifuncțional Craiova. În cadrul acestui eveniment, au fost prezentate materiale de promovare a proiectului “Focus Oltenia”.

Proiectul “Focus Oltenia” a fost implementat în perioada 2012 – 2015 prin linia de finanțare Programul Operațional Regional 2007 – 2013; Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul major de intevenție 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică; Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice.

Proiectul vizează promovarea obiectivelor turistice din regiunea de nord a Olteniei cuprinse în arcul geografic descris de localitățile Râmnicu Vâlcea, Horezu, Baia de Fier, Novaci, Târgu Jiu, Tismana, Baia de Aramă și Ponoarele. Au fost promovate 63 de obiective turistice structurate pe două categorii: naturale (chei, peșteri, păduri) și antropice (mănăstiri, cule, centre de etnografie, folclor și artă populară, sărbători tradiționale și de artă populară).

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul proiectului www.focus-oltenia.ro

De asemenea, la același stand, în baza unui parteneriat pe care Asociația Focus Oltenia îl are cu Fundația Cuvântul care zidește, au fost expuse și materialele realizate în cadrul proiectelor :

  • Turismul cultural religios din județele Vâlcea și Olt – oportunitate de promovare a identității naționale și a valorilor patrimoniului național”, cod SMIS 24269, Programul Operațional Regional 2007 – 2013; Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul major de intevenție 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică; Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice;

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul proiectului www.monument-istoric.ro

  • Promovarea potențialului turistic al Mănăstirii Tismana, județul Gorj”, cod SMIS 27112, Programul Operațional Regional 2007 – 2013; Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul major de intevenție 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică; Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice.

Toate proiectele amintite mai sus se află în perioada de sustenabilitate.