Mănăstirea Bistrița1 Mănăstirea Bâncoveni2 Mănăstirea Căluiu3

Fundația Cuvântul care zidește 15 ani de activitateFundația Cuvântul care zidește, organizație nonguvernamentală, a împlinit, anul acesta, 15 ani de activitate. Conferința aniversară, organizată în data de 1 martie 2016, la Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, și-a propus să reunească reprezentanți ai instituțiilor partenere cu scopul de a dezbate proiectele derulate și de a pune bazele unor noi activități.

Cu acest prelej au fost prezentate activitățile culturale și proiectele derulate, de-a lungul anilor, de Fundația „Cuvântul care zidește”.

Activități permanente:Alte activități și proiecte:

- Proiect: “Turismul cultural religios din județele Vâlcea și Olt – oportunitate de promovare a identității naționale și a valorilor patrimoniului național”, cod SMIS 24269, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică;

- Proiect: “Promovarea potențialului turistic al Mănăstirii Tismana, județul Gorj”, cod SMIS 27112, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică;

- Proiect: “Restauro – Specializare în arta țesătoriei tradiționale”, cod SMIS 43927;

- “Copiii – protectorii naturii!”: proiect implementat de Fundaţia Cuvântul care zideşte şi finanţat de Centrul Cultural American din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti;

- Partener în proiectul: „Săptămâna educaţiei permanente – Festivalul şanselor tale (Importanţa educaţiei religioase)” organizat de Casa de Cultură Traian Demetrecu Craiova

- Simpozioane pe teme culturale

- Acţiuni filantropice

Activități desfășurate în parteneriat cu diferite instituții:Proiecte culturale finanţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional

- “Tinerii şi preocupările lor culturale la început de secol XXI”

- “Spiritualitate şi cultură pe meleagurile Olteniei

- “Educaţie spirituală a tinerilor prin artă

- “Maraton de lectură

- “Cultura Olteniei în ipostaze pastelate

- “Cultura şi tradiţie în Olteniei - 300 de ani de la jertfa domnitorului martir Constantin Brâncoveanu.

În legătură cu proiectul Turismul cultural religios din județele Vâlcea și Olt – oportunitate de promovare a identității naționale și a valorilor patrimoniului național”, cod SMIS 24269, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5, au fost prezentate cele 2 volume din “Albumul turistic al monumentelor istorico-religioase din județele Olt și Vâlcea”, pliantele și broșurile realizate. S-au stabilit priorități culturale ale Fundației ce se doresc a fi cuprinse în viitoareleproiecte de promovare a monumentelor istorice din celelalte județe ale Olteniei, Dolj, Gorj și Mehedinți.

În continuare, a fost prezentat ghidul “Mănăstirea Tismana – Vatră de spiritualitate și tradiție seculară pe meleaguri oltenești” în cele 3 variante (ghid standard, ghid pe hârtie pânzată și ghid pe piele), pliante și broșuri realizate în cadrul proiectului “Promovarea potențialului turistic al Mănăstirii Tismana, județul Gorj”, cod SMIS 27112, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Reprezentanții fundației le-au mulțumit partenerilor și colaboratorilor și și-au exprimat credința că împreună vor găsi puterea de a veni în sprijinul copiilor și tinerilor prin continuarea programelor culturale, prin inițierea și dezvoltarea de noi proiecte în concordanță cu scopul declarat în Statutul de organizare și funcționare al fundației: acela de a promova valorile cultural turistice.

http://www.mitropoliaolteniei.ro/?p=17841

http://www.mitropoliaolteniei.ro/?p=17861

http://ziarullumina.ro/15-ani-de-activitate-culturala-in-slujba-bisericii-109899.html