Mănăstirea Bistrița1 Mănăstirea Brâncoveni2 Mănăstirea Căluiu3
Prezentare Proiect

Titlu proiect: „TURISMUL CULTURAL RELIGIOS DIN JUDEȚELE VÂLCEA ȘI OLT- OPORTUNITATE DE PROMOVARE A IDENTITĂȚII NAȚIONALE ȘI A VALORILOR PATRIMONIULUI NAȚIONAL”
Beneficiar: Fundația „Cuvântul care zidește”
Valoare totală proiect: 998.421,03 lei
Valoare totală eligibilă: 805.321,50 lei
Durata de realizare a proiectului: 24 de luni
Perioada de implementare: 04.08.2011-03.08.2013

Obiectivele proiectului:
  1. Creşterea atractivităţii pentru turism a regiunii Sud - Vest Oltenia prin elaborarea unui Album al monumentelor istorice de pe raza judeţelor Vâlcea şi Olt, pe parcursul a 13 luni precum şi realizarea unei rate de circulaţie turistică majorată cu cel puţin 10% în cadrul sectorului turistic.
  2. Dezvoltarea şi consolidarea turismului regional cu cel puţin 10%, în judeţele Vâlcea şi Olt, prin promovare media, pe parcursul a 2 emisiuni radio de informare a turiştilor, în legătură cu valoarea istorică, artistică, arhitecturală şi patrimonială a edificiilor ecleziale vizate de demers.
  3. Promovarea potenţialului turistic al monumentelor ecleziale, reprezentative din punct de vedere istoric, artistic şi arhitectural, prin îmbunătăţirea accesului şi participării la cultură a publicului, în cadrul expoziţiei organizate, pe parcursul a unei luni, în municipiul Craiova cu efect asupra creşterii gradului de atractivitate al regiunii Sud – Vest Oltenia.
  4. Stimularea interesului mediului de afaceri naţional pentru regiunea Sud Vest Oltenia, cu cel puţin 10%, prin organizarea în municipiile Craiova şi Târgu Jiu a 2 mese rotunde, pe parcursul a două luni, în vederea transpunerii la nivel naţional a oportunităţilor turistico-culturale din regiune precum şi crearea a 2 noi locuri de muncă
Activități derulate: Rezultatele proiectului: Rezumat Proiect